Slider
Denne hjemmeside er lavet og designet af HussainDesign fra Medieskolen Lyngby

En anden start på en ungdomsuddannelse Produktionsskolen

Produktionsskolen er for dig, som er under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en uddannelse med en særlig årsag. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal udarbejde en målgruppevurdering for dig.

Produktionsskolerne er ikke formelt kompetencegivende. Du får mulighed for at udvikle dig personligt, socialt og fagligt i en tryg ramme.

Du kan gå på produktionsskole i op til et år.

Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde på et værksted, hvor man er i en mindre gruppe. Her får du mulighed for at fordybe dig i et fag, der interesserer dig samtidigt med, at du tilegner dig en række almene kompetencer. Du får tilbudt et kompetencebevis med angivelse af dine faglige kompetencer.

På skolen får du tid til at finde ud af, hvad du vil med din tilværelse, din uddannelse og dit kommende job. Produktionsskolerne samarbejder med erhvervsskoler og

andre ungdomsuddannelser samt Ungdommens Uddannelsesvejledning, så overgangen til en ungdomsuddannelse kan blive nemmere for dig.

Vejledning spiller en central rolle på skolerne, og du får udarbejdet en forløbsplan med dine faglige mål og din videre uddannelse.

Flere skoler tilbyder også individuel undervisning i regning/matematik, dansk, engelsk, pc. m.m.

Skolerne tilrettelægger også en række fælles aktiviteter som emnedage, foredrag og udflugter.

Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Du kan blive optaget på skolerne hele året, og som elev modtager du skoleydelse.

Det og meget mere kan du læse om på www.produktionsskole.nu.

Produktionsskolen giver dig ansvar, en række faglige og praktiske færdigheder, gode venner, livserfaring og meget andet, du har brug for i dit liv.

Kombinationsforløb

Når du går på en produktionsskole i mere end 3 måneder, får du tilbudt et meritgivende

kombinationsforløb på en erhvervsskole.

Forløbet kan vare 2-5 uger. Formålet er, at du får en oplevelse af, hvad erhvervsskolen kan tilbyde dig, og være med til at lette overgangen til en erhvervsuddannelse, hvis det er det du vil.

Kombineret Ungdomsuddannelse – KUU

Det er en ny toårig kompetencegivende ungdomsuddannelse, der udbydes af bl.a. produktionsskoler, inden for en række forskellige erhvervstemaer: Byg og bolig, Børn, unge og ældre,Handel og kundeservice, Innovation og produktudvikling, Kommunikation og medier, Mad og sundhed, Miljø og genbrug, Motor og mekanik, Service og transport samtTurisme, kultur og fritid. Undervisningen tager udgangspunkt i et praktisk værkstedsarbejde, hvor der kan indgå elementer fra fx EUD, AMU og HF. Der er mulighed for erhvervstræning. Der indgår to fag på D-niveau, hvoraf dansk er det ene.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Erhvervsgrunduddannelsen – EGU

Er du mellem 15 og 30 år, er du ikke startet på, eller har afbrudt en uddannelse,

er EGU måske vejen for dig. EGU er et toårigt forløb, som er meget praktisk orienteret.

Det er en kompetencegivende uddannelse som bliver tilrettelagt af dig og din vejleder, som følger dig under hele forløbet. I praktikperioden modtager du praktikløn, og i skoleperiodene modtager du skoleydelse.

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse – PBE

Nogle produktionsskoler udbyder Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse.

Målgruppen for uddannelsen er unge, som produktionsskolen i forbindelse med et produktionsskoleforløb har vurderet til ikke at have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse på ordinær vis (med uddannelsesaftale), og visitationen til uddannelsen skal ske i tæt samarbejde med en erhvervsskole.

Uddannelsen kan have en varighed på mellem 1½ og 5 år afhængig af elevernes forudsætninger og slutmålet for den pågældende uddannelse.

Under uddannelsen udbetales skoleydelse til eleverne.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Målet er, at du kan udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer, sådan at du bliver styrket personligt til at få et aktivt og indholdsrigt voksenliv. Undervisningen veksler mellem almen, social, samfundsmæssig og faglig undervisning og praktik.

Produktionsskoler, et godt alternativ. Designet og lavet af HussainDesign